Om huset Breidablik

Breidablik er det ene af 3 huse i Dalens Børnehuse.

Her er 60 børnehavebørn i alderen 3-6 år.

Børnene er opdelt i 3 grupper. Den ene gruppe er for de kommende skolebørn. De 2 øvrige grupper er opdelt på tværs af alder.

Vi har gode fysiske rammer med stor atriumgård hvorfra man kan bevæge sig ud i alle husets andre lokaler. Vi har bla. sprogværksted, stor motoriksal, malerværksted. Derudover har vi vores grupperum, og andre små rum.

Vi har en dejlig legeplads med bla. høje skrænter, og så praler vi af, at vi har vores egen lille skov på legepladsen.

Vi har legeplads op til Vuggestuen Mariehønen, så når vuggestuebørnene skal i børnehave, så kender de Breidablik rigtig godt og overgangen er nem.

I Breidablik findes vores fælles køkken. Her laver vores 2 køkkenassistenter Heidi og Majken hver dag mad til alle 3 huse. Børnene i Breidablik kommer meget i køkkenet, og der er plads til at de kan være med ved madlavningen, eller bare stå og få en sludder med Heidi og Majken mens de laver mad.